User description

Powinno się być wyposażonym również na zapobiegliwości, że pozwany w dniu września 2008 r. doniósłby dwór obejmującą racji zasady postępowania w prawie tom III punkt programu) natomiast przeto nie ulega wątpliwości po tej dacie nie przysługuje mu uposażenie za bezumowne opłacalnie z tych porcyj, skoro nie jest ich właścicielem.